Bruksanvisning till Rhino Horn

Bruksanvisning till Rhino Horn Junior

One Rhino Spoon of salt…

Använda fint salt.

One Rhino Spoon of salt…

Du kan använda kranvatten om du är säker på at det inte är kontaminerat.

One Rhino Spoon of salt…

Er du usäker på kvaliteten på vattnet från kranen, bör du koka vattnet ett minutt eller två och sedan låta det svalna til kroppstemperatur.

Vattnet

Kallt och sött vatten irriterar slemhinnorna. Därför skall vattnet som Du använder till nässköljning vara lite saltat och ha kroppstemperatur. Kroppens vätskor innehåller 0,9% salt. För att få samma koncentration skall Du ta ca 3 g koksalt (en måttsked) till 3 dl vatten i Rhino Horn.

Är Du osäker på vattenkvaliteten, kan Du koka vattnet först.

En struken tesked koksalt hälles i kannan. Det skall vara vanligt koksalt eller fint havsalt och inte Seltin eller jodsalt. Kannan fylls med kroppsvarmt vatten. Skaka kannan så att allt saltet löses upp.

Nässköljning

One Rhino Spoon of salt…

Följ noggrant följande instruktion när Du skall skölja.

För pipen in i den mest öppna näsborren – från sidan, inte framifrån – och tryck lätt upp i näsborren så att det sluter tätt runt pipen.
Andas genom munnen. Det går inte att andas genom näsan samtidigt som vattnet skall rinna igenom.

Böj lite – inte mycket – från höften så att huvudet kommer över vasken.
Se till att hakan kommer in mot kroppen. Sträck inte fram hakan.
Vrid huvudet åt sidan och kom ihåg att hålla in hakan. Vannet rinner nu in i den ena näsborren och ut genom den andra.
När ca hälften av vattnet har gått igenom, rätar Du upp huvudet och tar bort Rhino Horn. Lite vatten kommer nu att rinna ut ur näsan och Du tömmer resten genom att stänga ena näsborren och blåsa försiktigt genom den andra. Därefter stänger du den andra och blåser försiktigt. Blås inte så kraftigt att det klickar eller smäller i öronen.

Resten av vattnet hälls nu igenom den andra näsborren.

Allt vatten skall ut

Se till att allt vatten kommer ut ur näsan och bihålorna efter sköljningen. Det är inte bra för slemhinnorna att vatten finns kvar en längre tid – speciellt inte på vintern. Då det inte är säkert att allt vatten har runnit ut, skall Du göra följande kontroll:

Water of Body Temperature...

Böj kroppen framåt med huvudet nedåt. Vrid huvudet åt sidan, stäng den nedersta näsborren med ett finger och blås – försiktigt , inte kraftigt – genom den översta näsborren. Håll lite papper mot näsan.
Låt huvudet hänga fram vågrätt, se ner i golvet och blås ut genom samma näsborre. Du blåser bara ett par gånger i varje ställning. Om det är nödvändigt kan Du göra om punkterna nio och tio flera gånger.
Gör på samma sätt med den andra sidan och näsborren.
Som avslutning står Du upp och blåser några gånger in och ut med varje näsborre för att «torka» näsan efter sköljningen. Känner Du till yoga kan «Huvudstående» eller «Clownen» samt andningsövningen «Blåsbälgen» göras efter nässköljningen.

Kontakta vården om du har en långvarig bihåleinflammation eller ofta blöder näsblod. Känner du dig osäker på användningen av Rhino Horn, rådgör med din läkare.

Rengöring

Rhino Horn sköljs och tömms från vatten samt ställs till lufttorkning efter användandet. Virus och bakterier kan inte överleva på torr plast. Efter torkning kommer det då enbart att finnas de virus och bakterier som i förväg finns i luften vi andas.

Öron-, näs- och halsläkare rekommenderar att Rhino Horn är en lika personlig sak som en tandborste. Om fler personer skall använda samma Rhino Horn kort tid efter varandra, skall den sköljas med kokande vatten.

Hur ofta kan jag använda Rhino Horn?

Du kan använda Rhino Horn varje dag. När Du är förkyld eller har akut bihåleinflammation eller om det är en period med mycket pollen som Du är känslig för, kan Du göra flera nässköljningar upp till 2 – 4 gånger / dag. Men normalt – för Ditt välmående, för din hygien och som allmänt förebyggande – räcker det med en gång om dagen, t.ex. på morgonen eller om kvällen.

Nässköljning kan också bidra till att reducera snarkning om man sköljer näsan på kvällen.