Information om Rhino Horn

NasoKlarTäppt i näsan?
Luftvägsallergi?
Bihåleproblem?

-

Rekommenderas av
öron- näs- och halsspecialister

Varför är nässköljning bra?

Allt fler öron-, näs- och halsläkare accepterar och rekommenderar saltvattensköljning av näsan vid en rad besvär i näsans slemhinnor.

Nässköljning med ljummet saltvatten avlägsnar lätt och skonsamt torrt sekret och smuts i näsan. Sköljningen är enkel att göra och har inga skadliga biverkningar.

Hjälper vid förkylning och för dem som vistas i dammig och smutsig miljö. Dämpar även svullna slemhinnor i samband med graviditet.

Nässköljning har visat sig vara mycket effektiv i förebyggande syfte och vid behandling av olika former av bihåleinflammation. Pollen- och dammallergiker kan i många fall få lindring av sina besvär genom nässköljningen.

Rhino Horn är enkel att använda, men läs ändå bruksanvisningen noggrant innan Du sköljer.

Enkelt och det hjälper!


1. En tesked salt...

1. En m├ąttsked salt...
Saltvatten är naturligt för slemhinnorna. Inga skadliga tillsatser.

 

3. nässköljning...

3. nässköljning...
Näsan rensas från damm, slem, pollen och partiklar.

2. ...ljummet vatten...

2. ...ljummet vatten...
Fyll Rhino Horn med ljummet vatten. Det ger en behaglig nässköljning.

 

4. ...näsan tömms...

4. ...näsan tömms...
Var noga med att få ut allt vatten ur näsan.
Resultat: Du får fria andningskanaler.
- En härlig känsla!

 

Nässköljning och folkmedicin

Nässköljning är en del av folkmedicinen på många platser på jorden och även en vedertagen behandlingsform inom dagens medicin. I Medelhavsregionen liksom här hemma hos våra nordiska havsfiskare är nässköljning med saltvatten en uråldrig sedvänja. Nässköljning är en naturlig hälsosam behandlingsmetod som har levt kvar i yogatraditionen.

Yoga är en gammal, mångfacetterad metod som genom praktiska övningar ökar såväl det fysiska som psykiska välmåendet och hälsan genom fysiska övningar, andningstekniker, avslappningsmetoder och meditation.

I vår kultur tar vi till oss alltfler ideer, tankar och erfarenheter från yogan. Tandborstning har varit i bruk i årtusenden i yoga, men blev vanlig hos oss först för ca. 100 år sedan. På senare åren har nu nässköljning också blivit alltmer uppmärksammad och uppskattad som ett välgörande hjälpmedel i vår tillvaro.

Rhino Horn

En utförlig bruksanvisning följer med varje Rhino Horn.

NasoKlar symbol

Rhino Horn finns i röd, blå och som Junior
Tilverkas av YOGAPROSESS AS, Postbox 2599 Solli, N-0203 Oslo, Norge


Distribueras i Sverige av

Göteborg Yoga Centrum

Smedjegatan 5 • 411 13 Göteborg
Tel: 031-13 22 52 • Fax: 031-13 25 44
E-post: yogacentrum@yogacentrum.com
www.yogaprosess.com/sverige

CE-märkt enligt 93/42/EEG direktiv om medicintekniska produkter