© Copyright 1976-2017 Yogaprosess AS

Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody wydawcy zabrania się jakiejkolwiek publikacji, przedruku lub dystrybucji materiałów lub fragmentów materiałów opublikowanych na tym serwerze, dotyczy również rozpowszechniania za pomącą poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych SMS, kopiowania materiałów przez inne firmy oraz prywatne sieci, przechowywania w jakichkolwiek bazach danych.

Wydawca: Yogaprosess AS, Postboks 2599 Solli, 0203 Oslo, Norwegia

Web layout: Bjarke

Tekst: Per Peo Olsen / Petr

Foto i tekst: Per Peo Olsen

Provider: Webdeal AS