Nabídka pro ORL specialisty, alergology, praktické a další lékaře

Rhino Horn

Rhino Horn se od roku 1999 prodává ve Skandinávii, Francii a Nizozemsku, USA a mnoha dalších zemích. Nyní je dostupný také v České republice a my bychom všem lékařům rádi nabídli možnost získat bezplatně vzorky konvičky Rhino Horn pro demonstrační účely a rovněž i informační letáky pro pacienty.

Zde můžete shlédnout video zobrazující proceduru výplachu nosu pomocí konvičky Rhino Horn.

Výplach nosu fyziologickým roztokem tělesné teploty představuje přirozenou, účinnou a příjemnou alternativu pro předcházení, mírnění a léčbu ucpaného nosu, zánětu dutin a alergie na prach a pyl.

- Zde můžete přejít na citace z vědeckých publikací.

Vyrobeno v Norsku z tvrdého plastu (PEHD), recyklovatelného a šetrného k životnímu prostředí.

Označení CE vyjadřuje shodu výrobku se směrnicí 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích.

Výhody čištění nosních průchodů pomocí konvičky Rhino Horn jsou několikeré:
  • Slaná voda je pro organizmus přirozená. Bez umělých chemických vlivů na sliznice.
  • Konstrukce nádoby Rhino Horn zaručuje bezproblémové přilnutí jejího ústí k nosní dírce. Voda při výplachu protéká přirozeným tlakem jen díky gravitaci.
  • S konvičkou Rhino Horn je čištění nosu snadné a příjemné.
  • Slaná voda zlepšuje odolnost sliznic proti bakteriálním a virovým nákazám.
  • Teplá slaná voda uvolňuje oteklé sliznice.
  • Výplach nosu slanou vodou pomáhá v prevenci nebo zmírňuje průběh zánětu nosních dutin.
  • Proplachování slanou vodou odstraňuje z nosu prach a pyl a tak zmírňuje nepříjemné příznaky při alergiích.
  • Čištění nosu zmírňuje následky znečištění ovzduší.
  • Použití konvičky Rhino Horn pomáhá po chirurgických zásazích v oblasti nosu.
  • Použití konvičky Rhino Horn není nákladné – stačí teplá voda a běžná kuchyňská sůl.

Rhino Horn je dostupný v lékárnách a na internetu.

Objednací číslo v lékárnách v ČR (PDK):
Rhino Horn červená: 7090001498114
Rhino Horn modrá: 7090001498107

Pokud máte zájem o získání vzorku výrobku zdarma a informačních letáků, prosím vyplňte následující formulář:

 

Ano, mám zájem o získání vzorku konvičky Rhino Horn zdarma a 20 ks informačních letáků.

Jméno

Adresa

Telefon

E-mail

Jiné informace nebo dotazy:

Odkazy na odborné texty v ČJ, které doporučují výplach (laváž) nosu v rámci terapie vybraných diagnóz:

Od alergické rýmy k chronické rinosinusitidě
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 12, 2010, číslo 2
Autor: Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2010/02/09_vokurka_al%202-10.pdf

Alergie z pohledu otolaryngologa
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 10, 2008, číslo 2
Autor: doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2008/02/06_kominek_al_2-08.pdf

Rinosinusitida u dospělých. EP3OS 2007
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 12, 2010, číslo 2
Autoři: MUDr. Petr Matoušek, doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2010/03/13_kominek_al%203-10.pdf

Akutní bakteriální rinosinusitida dospělých
Medicína po promoci 3/2005, 21.03.2005
Autor: Dewey C. Scheid, MD, MPH, Robert M. Hamm, PhD http://www.tribune.cz/clanek/6993

Eozinofilní hlenová rhinosinusitis (fungální eozinofilní nebo alergická fungální rhinosinusitis)
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 5, 2003, číslo 2
Autor: Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2003/02/08hybas.pdf

Solné laváže nosu zmírňují symptomatologii sinusitid (shrnutí výsledků zahraniční studie)
www.ZDN.cz, 27.10.2003
Autor: MUDr. Gabriela Seltenreichová
http://www.zdn.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/solne-lavaze-nosu-zmirnuji-symptomatologii-sinusitid-157388

Konzervativní ošetřování sliznic při onemocnění HCD
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 7, 2005, číslo 4
Autor: MUDr. Libor Sychra
http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2005/04/09_sychra_al_4-05.pdf

eOTORINOLARYNGOLOGIE
Učebnice otolaryngologie – elektronická publikace
Autor: Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. a kolektiv. http://www.lfhk.cuni.cz/orl/eORL.html

 

Zahraniční lékařské studie na téma čištění nosu popisovanou metodou

Wingrave (1902) Podstata drenáží a výplachů. Lancet.
Shrnutí: Autor probírá čištění nosních průchodů jako hlavní způsob léčení různých nemocí v období konce 19. století.

Holmström et al. (1997) Vliv nosních výplachů na nosní příznaky a fyziologii u pracovníků v dřevozpracujícím průmyslu. Rhinology 35:108-112.
Shrnutí: Švédská studie účinku každodenní aplikace výplachu nosu slanou vodou na pracovníky v dřevozpracujícím průmyslu. Je zde popsán a doložen pozitivní vliv jak na pozorované příznaky, tak na měřené funkce nosu těchto pracovníků.

Talbot et al. (1997) Očista sliznic a mírně hypertonický solný roztok. Laryngoscope 107:500-503
Shrnutí: Výplachy mírně hypertonickým solným roztokem mají významný vliv na léčení nosních dutin, a to jak u chronických chorob, tak po chirurgických zásazích. Proplachování mírně hypertonickým solným roztokem však prokazatelně prospívá i pacientům s jinými příčinami zánětu vedlejších nosních dutin.

Taccariello et al. (1999) Výplach nosu jako cenný doplněk v léčbě chronických zánětů nosních dutin. Rhinology 37:29-32
Shrnutí: Anglická studie demonstruje výrazné zlepšení stavu nosních průchodů a zlepšení obecné kvality života pacientů s chronickými záněty vedlejších nosních dutin v důsledku čištění nosu slanou vodou.

Heatley et al. (2000) Výplach nosu pro zmírnění příznaků zánětů vedlejších nosních dutin. Prezentováno na výročním zasedání Americké akademie pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, Washington DC. 25/09//2000
Shrnutí: Denní proplachování nosu hypertonickým solným roztokem významně zmírňuje příznaky chronického zánětu vedlejších nosních dutin. Mnozí pacienti byli během provádění studie schopni snížit dávky nebo zcela eliminovat aplikaci léků.

Tomooka et al. (2000) Klinická studie a přehled literatury výplachů nosu. Laryngoscope 110:1189-1193.
Shrnutí: Americká studie 211 pacientů s různými zánětlivými onemocněními nosu včetně alergických. Autoři zjistili, že denní aplikace nosních výplachů slanou vodou výrazně zlepšila většinu sledovaných parametrů. Došli k závěru, že tato léčba má obrovský potenciál pro zlepšení kvality života milionů pacientů, a to velmi nenákladným způsobem.

Stjärne (1999) Rovnou za nosem k čištění nosu! Medicinskt Forum 5:42-43.
Shrnutí: Lékař ze švédské univerzitní nemocnice doporučuje pravidelné čištění nosu všem pacientům se zánětlivými onemocněními a rovněž těm, kteří podstoupili chirurgický zákrok v oblasti nosu.